Προκατασκευασμένα στρατιωτικά κτίρια

Παράγουμε ασφαλή κτίρια για την ασφάλεια των εργαζομένων σας ... Προσφέρουμε λύσεις για προκατασκευασμένα στρατιωτικά κτίρια με πλεονεκτήματα σύντομης παραγωγής και γρήγορης εγκατάστασης. Τα κτίριά μας μπορούν εύκολα να αποθηκευτούν ή να αποσυναρμολογηθούν και να μετακινηθούν σε άλλες θέσεις χάρη στο αποσυναρμολογούμενο σύστημα. Τα αρθρωτά κτίρια μας δίνουν ειδικές λύσεις για τη μετακίνηση στρατευμάτων, ειρηνευτικών δυνάμεων των Ηνωμένων Εθνών, του ΝΑΤΟ και άλλων παρόμοιων ενώσεων. Λαμβάνοντας υπόψη τα διεθνή πρότυπα κατά την προετοιμασία των προκατασκευασμένων κτιρίων μας, εξετάζουμε επίσης ειδικές επιλογές και εφαρμογές σύμφωνα με τα πρότυπα των εθνικών στρατών.

WhatsApp

καλέστε
μας

E-mail