Αρθρωτές Λύσεις Κοιτώνων

Οι άνετοι χώροι αυξάνουν την παραγωγικότητα των εργαζομένων. Η Karmod έχει κατασκευάσει πολλές εγκαταστάσεις σε εργοτάξια, μεταλλεία, σε κατασκευές, έργα υποδομής, τα οποία προσφέρουν άριστη σχεδίαση και άνετη δομή. Οι κοιτώνες αυτοί μπορούν να είναι ενός, δύο ή τριών ορόφων. Το κύριο πλεονέκτημα αυτών των προκατασκευασμένων κτιρίων είναι το γρήγορο στήσιμο, η υψηλή θερμική και ηχητική μόνωση, η ανθεκτικότητα και την αποτελεσματικότητα του κόστους. Η Karmod έχει σκεφτεί κάθε λεπτομέρεια για τις συνθήκες διαβίωσης των εργαζομένων για όσο το δυνατόν πιο άνετους κοιτώνες, . Τα κτίρια αυτά είναι κατασκευασμένα από μη εύφλεκτα υλικά κατάλληλα για όλες τις καιρικές συνθήκες και κατέχουν διεθνή πιστοποιητικά ποιότητας.

WhatsApp

καλέστε
μας

E-mail