Προκατασκευασμένο Νοσοκομείο

Γρήγορα συναρμολογημένα εκπαιδευτικά και ιατρικά κτίρια ... Τα προκατασκευασμένα αρθρωτά νοσοκομεία παράγονται με υψηλή ασφάλεια κτιρίου, λαμβάνοντας υπόψη την εντατική χρήση, εκτός από τον εργονομικό σχεδιασμό της περιοχής και τις δομές υγιεινής. Τα αρθρωτά κτίρια μας δίνουν μια σημαντική εναλλακτική λύση στις συμβατικές κατασκευές χάρη στα πλεονεκτήματα του αποσυναρμολογούμενου συστήματος γρήγορης παραγωγής υψηλής τεχνολογίας, της σύντομης συναρμολόγησης και των οικονομικών τιμών. Τα κτίρια υγειονομικής περίθαλψης παράγονται σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα και μπορούν να διαθέτουν τμήματα όπως γραφεία διαχείρισης, εργαστήρια, αίθουσες γιατρού και ασθενών, κλινικές, αίθουσες χειρισμού, wc και μονάδες ντους.

WhatsApp

καλέστε
μας

E-mail