Προκατασκευασμένο δημοτικό κτίριο διαχείρισης ολοκληρώθηκε

Περιγραφή Έργου

Η Karmod Prefabricated έχει ολοκληρώσει και παραδώσει νέο κτίριο Δήμου που κατασκευάζεται στο νησί Avsa. Μετά την ολοκλήρωση του έργου, το προσωπικό μεταφέρθηκε στο νέο κτίριο και παρέχει καλύτερη εξυπηρέτηση στο νησί. 

Τοποθεσία

Άυσα νησί

Τετραγωνικά μέτρα

530


WhatsApp

καλέστε
μας

E-mail