Παρέχουμε ευρεία ποικιλία από αρθρωτές λύσεις για κάθε βιομηχανική ανάγκη
Κτήρια Eμπορικά και Kτήρια Διαχείρισης
Κατασκηνώσεις εργατών
Κατασκηνώσεις πετρελαίου και φυσικού αερίου
Κατασκηνώσεις ορυχείων και για ενεργειακούς σκοπούς
Franchise & Λιανική πώληση
Προσωρινές και μόνιμες δομές
Σχολεία και τάξεις
Νοσοκομεία και Κλινικές
Βιομηχανικά αρθρωτά κτήρια
Στρατιωτικές και αμυντικές κατασκηνώσεις
Τουριστικά χωριά και Προσφυγικές δομές
GSM Καταφύγια και Φυλάκια

Karmod: Προκατασκευασμένα Κτίρια Είναι Συνεργάτης Λύσεων Για Μεγάλα Έργα

Μονάδες ζωής των κοντέινερ σε όλους τους τομείς της ζωής

Η Karmod είναι ο παγκόσμιος ηγέτης στην παραγωγή αρθρωτών καμπίνων

Προκατασκευασμένα σπίτια με νέα σχέδια για σας ...

Προκατασκευασμένα Κτίρια
Προκατασκευασμένα Κτίρια
Κοντέινερ
Φυλάκια - Θυρωρεία
Προκάτ Σπίτια

WhatsApp

καλέστε
μας

E-mail